کبریت توکلی اولین کبریت ایرانی ثبت شده‌است.

کارخانه کبریت توکلی در سال ۱۲۹۷ در شهر تبریز راه‌اندازی شده‌است.[۱] مؤسس این کارخانه، توکلی کبریت‌ساز، از پان‌ایرانیست‌های مشهور آن دوره بوده‌است.

بعدها و در سال ۱۳۲۵، کارخانه به محل فعلی خود منتقل و به دستگاه‌های مدرن آلمانی مجهز گردید. این کارخانه هم‌اکنون قدیمی‌ترین کارخانه فعال کشور محسوب می‌شود.

قدمت کبریت توکلی و درج عبارت بی‌خطر بر روی آن باعث شده تا گاهی افراد و اشیاء بی‌خطر و کم‌اثر نیز به‌کبریت توکلی تشبیه شوند.
ساعت : 11:29 pm | نویسنده : admin | مطلب قبلی | مطلب بعدی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15